ABESLANG ( Tahta Dil Basacağı )

Huş ağacından imal edilir.
Non steril ve steril olarak 2 çeşittir.
Non steril ürünleri 100 lük dökme kutudadır.
Steril ürünler tekil paketlerdedir